Облигации - WiredMarket

Облигации

С WiredMarket търгуването с облигации е просто, но рентабилно.


Облигациите се радват на повишен интерес и следователно са популярен финансов инструмент, който трябва да познавате и използвате.

Разнообразявайте инвестиционния си портфейл, като инвестирате в облигации и проследявате позицията на инвестицията си, за да увеличите доходността и да запазите капитала си с платформата WiredMarket. Предлагаме на търговците си широка гама от правителствени и корпоративни облигации.

По същество, облигациите са заеми. Физическите лица получават заеми от банките, а правителствата и институциите заемат пари от обществеността под формата на облигации. След като облигациите достигнат падеж, емитентът трябва да плаща лихвен процент, който се определя според движенията на пазара.

WiredMarket.com е дом на CFD за най-високо търгуваните облигации в света. Възползвайте се от оптималния ни ливъридж и от други условия за търгуване, за да търгувате дори с най-малки суми пари и да проследявате как печалбите Ви нарастват, независимо от текущите лихвени нива, определени от банките.

Видове облигации:

Американски държавни дългови ценни книжа

Общински облигации

Корпоративни облигации.

Условия за търгуване


* По време на ежедневните прекъсвания и при възникване на големи новинарски събития спредовете могат да се разширяват

Ливъриджът се изчислява приблизително и зависи от стойността на инструмента в реално време. Максималният ливъридж за всички жители на Полша е ограничен до 100:1. Ограничението е в сила само за инструменти, над които е посочен максимален ливъридж над 100:1.

От 15:00 GMT до 04:25 GMT (17:00 до 06:25 ч българско време) спредовете на PLN двойките може да бъдат разширявани до 120.

 

Присъединете се днес към общността на WiredMarket ! Включете се сега!

 

Добавената ни стойност