Срокове на валидност на CFD

Изтичане на срока на валидност на CFD в платформата MetaTrader


В платформата MetaTrader всеки инструмент CFD има срок на валидност.

Всеки договор има уникален срок на валидност в съответствие с използвания търговски инструмент.

WiredMarket автоматично предоговаря (роловър) отворените позиции при изтичане на валидността им, така че новите договори да ги заместят.

Автоматичното предоговаряне включва коригиране на стойностите на сметките, за да се отрази ценовата разлика между договорите CFD.

Изтичането на текущия CFD инструмент и неговият роловър се извършва на предварително определени дати, както е показано в таблицата по-долу.

Моля, обърнете внимание, че CFD договорите с изтичаща валидност ще бъдат прехвърляни към нов договор с различна цена според посочения по-горе график на платформата MT4. Клиентите, държащи отворени позиции в 21:00 GMT (23:00 ч българско време) на датата на роловъра, ще получат корекция за разликата в цената между изтичащия и новия договор чрез суап такса или кредит, които ще бъдат обработени в 21:00 GMT (23:00 ч българско време) по баланса на сметката им. Ако новият договор се търгува на по-висока цена от изтичащия договор, дългите позиции (купуване) ще бъдат таксувани с отрицателна корекция при роловър, а късите позиции (продаване) ще бъдат таксувани с положителна корекция при роловър. Ако новият договор се търгува на по-ниска цена от изтичащия договор, дългите позиции (купуване) ще бъдат таксувани с положителен корекция при роловър, а късите позиции (продаване) ще бъдат таксувани с отрицателна корекция при роловър. За да се избегне ликвидация, препоръчваме на клиентите си да поддържат достатъчен собствен капитал на разположение в акаунта си за покриване на евентуална отрицателна корекция в 21:00 GMT (23:00 ч българско време) в деня на роловър. Всички налични поръчки с предстоящо изпълнение (напр. стоп лос (Stop Loss), тейк профит (Take Profit), ентри стоп (Entry Stop) или ентри лимит (Entry Limit)), поставени на инструмент, ще бъдат коригирани, за да отразяват симетрично (точка за точка) разликите в цените между изтичащия и новия договор. Възможно е възникването на слипидж (slippage). Препоръчваме на клиентите си да преразглеждат поръчките си, като имат предвид новата цена на договора. Клиентите могат да избягват роловъра на CFD, като затворят отворената си позиция преди датата на роловъра.

 

Присъединете се днес към общността на WiredMarket ! Включете се сега!

 

Добавената ни стойност