Условия за търгуване с CFD - WiredMarket

Условия за търгуване с CFD

Общ преглед


Видове поръчки

Договорите CFD поддържат всички други видове.

Работно време на пазара

Всеки търговски инструмент има собствено време за обмяна. Проверете по-долу, преди да търгувате с договорите си CFD.

Пренасяне на отворена позиция за следващия ден (роловър)

CFD позициите, оставени отворени през нощта, водят до разходи или получават кредит според размера на позицията на базата на таксата за финансиране на WiredMarket.com и на разликата между лихвените проценти за основния продукт и за валутата, в която той се търгува.

Спредове

Въз основа на обменните спредовете на разнообразните им основни инструменти за търгуване CFD спредовете са динамични и подлежат на колебания в пазарна среда.

Моля, имайте предвид

Платформата MT4 изчислява роловър в 21:00 GMT (23:00 ч българско време) и свързаната с роловър такса/кредит се изтегля или добавя към търговския акаунт. В 21:00 GMT (23:00 ч българско време) в сряда таксите за роловър се умножават по три (х3) за компенсация на предстоящия уикенд.

Конвертиране на валута

Изчисляваме по текущия валутен курс в щатски долари печалбата или загубата (P/L) и пип стойността на инструментите, котиращи се в чужди (различни от USD) валути, незабавно и онлайн. Например печалба от 20,0 точки, реализирана при търговията на 100 партиди от DAX30, незабавно се конвертира в щатски долари по текущия обменен курс за EUR/USD.

Разлика между лихвените проценти

Разликата в лихвените проценти между търгувания продукт и валутата, в която той е деноминиран.

Формула

Как се изчислява роловър (разликата между лихвените проценти минус такса за финансиране) / 36 000 х базова стойност х брой единици в лот х съответния обменен курс.

[table id=cfd-tradingconditions /]
[table id=cfd-tradingconditions-2 /]
 

Присъединете се днес към общността на WiredMarket ! Включете се сега!

 

Добавената ни стойност