Акции - WiredMarket

Акции

Търговия с акции в WiredMarket


Инвестирането на финансовите пазари посредством CFD в WiredMarket е по-лесно и практично от когато и да било! Влезте в света на инвестициите чрез търговия с акции, популяризирани от търговски марки като Google, Apple и Microsoft.

Като начинаещ търговец най-вероятно сте чували за фондовия пазар, но е възможно да не знаете много за него или за това как функционира. Но знаете, че търсените акции се държат от водещи компании и че тези търговски марки биват често споменавани в новините, информирайки бъдещите ви инвестиционни решения, които зависят от представянето им.

WiredMarket повишава рентабилността на инвестирането чрез CFD на фондовия пазар, което Ви дава възможност като търговец да купувате и задържате акции, така че да се възползвате от по-високи нива на възвръщаемост в дългосрочен план, без да рискувате волатилност в краткосрочен план.

Условия за търгуване


WiredMarket.com си запазва правото от време на време да увеличава изискванията си за маржин по отношение на CFD за ценни книжа преди обявявания от страна на компанията или когато условията на пазара изискват такова увеличение. Отворените позиции на клиентите могат да бъдат предмет на принудителна ликвидация, а клиентът може да претърпи значителни загуби в случай на ненавременно изпълнение на тези изисквания.

Ливъриджът се изчислява приблизително и зависи от стойността на инструмента в реално време. Максималният ливъридж за всички жители на Полша е ограничен до 100:1. Ограничението е в сила само за инструменти, над които е посочен максимален ливъридж над 100:1.

От 15:00 GMT до 04:25 GMT (17:00 до 06:25 ч българско време) спредовете на PLN двойките може да бъдат разширявани до 120.

 

Присъединете се днес към общността на WiredMarket ! Включете се сега!

 

Добавената ни стойност