Регулации - WiredMarket

Регулации

Лицензиране и законова база


Nuntius Brokerage & Investment Services:

членува в Атинската фондова борса, на фондовия пазар и на пазара на деривати

членува в Гаранционния фонд на членовете на Атинската фондова борса

се контролира и лицензира от Hellenic Capital Markets Commission (H.C.M.C.).

притежава лиценз 76/26.03.1991, подновен с лиценз 5/330/02.03.2005, също така подновен с лиценз 7/481/30.07.2008 според разпоредбите на ДПФИ и лиценз 4/727/31.08.2015

icon-regulation

Правила и условия

icon-regulation

Отказ от отговорност за риска

icon-regulation

Политика за поверителност

icon-regulation

Правила на Фонда за компенсиране на инвеститорите

icon-regulation

Правила за категоризиране на клиенти

icon-regulation

Политика за конфликт на интереси

icon-regulation

Разкриване на информация срещу изпирането на пари (AML)

icon-regulation

Политика за най-добро изпълнение

icon-regulation

KID CFD фючърси

 

Присъединете се днес към общността на WiredMarket ! Включете се сега!

 

Нашите продукти