Компанията - WiredMarket

Компанията

За нас


WiredMarket

WiredMarket е нова марка, управлявана от Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., европейско дружество, което предоставя инвестиционни услуги в пълно съответствие с регламентите на ЕС (Hellenic Capital Market Commission). Nuntius е член на Атинската фондова борса (ATHEX) и на Гаранционния фонд на членовете на Атинската фондова борса.

ΤОсновано през 1991 г. от опитни професионалисти с дългогодишен опит на финансовите пазари (Merrill Lynch, Drexel Burnham Lambert, UBS Phillips and Drew, Persing DLJ) и особено в банкирането и международната търговия, Nuntius наема висококвалифициран персонал и постига отлични резултати в своята област от почти 30 години.

Nuntius работи без прекъсване в стремежа си да осигурява първокласни, персонализирани услуги, които дават възможност за оптимално обслужване на клиенти. В допълнение, през последните четири десетилетия основателите на дружеството са участвали активно в сферата на финансовите услуги на всички по-големи капиталови и парични пазари в световен мащаб.

Накратко ние сме брокерска фирма, разполагаща с всички необходими лицензи и спазваща приложимите законови изисквания. Предлагаме широка гама от модерни продукти, услуги и инструменти за търговия, предназначени за нашите нови и лоялни клиенти.

Нашата визия


WiredMarket осигурява първокласни глобални услуги за онлайн търговия.

Търговските ни услуги са създадени по такъв начин, че могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на нуждите на всеки начинаещ или опитен търговец.

WiredMarket е една от най-модерните търговски платформи и последователно осигурява отлична поддръжка, както и многоезично обслужване на клиентите си. По този начин гарантираме, че те могат да търгуват с множество финансови инструменти на извънборсовия пазар (OTC), когато и където и да се намират.

Компанията ни поставя сигурността на първо място – правим необходимото всички клиентски данни и активи да бъдат защитени чрез най-новите и най-стриктните практики за безопасност в бранша.

Добавената ни стойност