Ημερομηνίες λήξης συμβάσεων επί διαφοράς

Λήξη μιας σύμβασης επί διαφοράς στην πλατφόρμα MetaTrader


Στην πλατφόρμα MetaTrader, κάθε σύμβαση επί διαφοράς διαθέτει τη δική της ημερομηνία λήξης.

Κάθε συμβόλαιο διαθέτει μοναδική ημερομηνία λήξης, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο συναλλαγών.

Η WiredMarket μετακυλεί αυτόματα θέσεις που είναι ανοικτές την ημερομηνία λήξης τους, ώστε να δημιουργηθεί και να ισχύσει μια νέα σύμβαση.

Οι αυτόματες ματακυλήσεις περιλαμβάνουν την προσαρμογή αξιών λογαριασμών, προκειμένου να ανταποκρίνονται τη διαφορά τιμής μεταξύ συμβάσεων επί διαφοράς.

Η λήξη ενός τρέχοντος μέσου συμβάσεων επί διαφοράς και η μετακύλησή του λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένες, προκαθορισμένες ημερομηνίες, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

* Σημειώστε ότι οι συμβάσεις επί διαφοράς που λήγουν θα μετακυληθούν σε νέα σύμβαση με διαφορετική τιμή στην πλατφόρμα MT4, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Οι πελάτες που διατηρούν ανοικτές θέσεις στις 21:00 GMT κατά την ημερομηνία μετακύλισης θα παρατηρήσουν μια προσαρμογή που αφορά τη διαφορά τιμής μεταξύ της σύμβασης που λήγει και της νέας σύμβασης, με τη μορφή μιας χρέωσης ή πίστωσης σύμβασης ανταλλαγής, η οποία θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί στο υπόλοιπό τους στις 21:00 GMT. Εάν η συναλλαγή της νέας σύμβασης γίνεται σε υψηλότερη τιμή από εκείνη της σύμβαση που λήγει, οι θέσεις long (αγορά) θα χρεωθούν αρνητική προσαρμογή μετακύλισης, ενώ οι θέσεις short (πώλησης) θα χρεωθούν θετική προσαρμογή μετακύλισης. Εάν η συναλλαγή της νέας σύμβασης γίνεται σε χαμηλότερη τιμή από εκείνη της σύμβαση που λήγει, οι θέσεις long (αγορά) θα χρεωθούν θετική προσαρμογή μετακύλισης, ενώ οι θέσεις short (πώλησης) θα χρεωθούν αρνητική προσαρμογή μετακύλισης. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ρευστοποίηση συνιστούμε στους πελάτες μας να διατηρούν διαθέσιμα επαρκή κεφάλαια στο λογαριασμό τους ώστε να απορροφήσουν οποιαδήποτε αρνητική προσαρμογή στις 21:00 GMT την ημέρα της μετακύλισης. Τυχόν εκκρεμείς εντολές (π.χ., τερματισμός απώλειας, απόληψη κερδών, τερματισμός εισόδου, όριο εισόδου) που έχουν δοθεί για κάποιο μέσο θα προσαρμοστούν συμμετρικά (σημείο προς σημείο) ώστε να ανταποκριθούν στις διαφορές τιμών μεταξύ της σύμβασης που λήγει και της νέας σύμβασης. Εφόσον θα δημιουργηθεί απόκλιση συνιστούμε στους πελάτες μας να αναθεωρήσουν τις εντολές, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα τιμή σύμβασης. Η μετακύλιση συμβάσεων επί διαφοράς μπορεί να αποφευχθεί, κλείνοντας την ανοικτή θέση πριν από την ημερομηνία μετακύλισης.

 

Ελάτε κι εσείς στην κοινότητα της WiredMarket Πραγματοποιήστε σήμερα την εγγραφή σας!

 

Η προστιθέμενη αξία μας