Εμπορεύματα - WiredMarket

Εμπορεύματα

Χάρη στη WiredMarket, οι συναλλαγές εμπορευμάτων γίνονται πιο εύκολες από ποτέ!


Η WiredMarket προσδίδει πρακτικότητα και προσιτότητα στη διαχείριση συναλλαγών της αγοράς εμπορευμάτων. Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιό σας ή καθορίστε τη στρατηγική των συναλλαγών σας με βάση αυτή τη δημοφιλή επιλογή μακροπρόθεσμης επένδυσης και παρακολουθήστε την αύξηση των κερδών σας.

Οι συναλλαγές γίνονται κυρίως σε δύο βασικές κατηγορίες εμπορευμάτων:

Μαλακά εμπορεύματα (σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια, κτλ.)

Твърди стоки (петрол, мед, платина и др.)

Τα εμπορεύματα επηρεάζονται δραστικά από διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, τη ζήτηση της αγοράς και τις τεχνολογικές καινοτομίες, διαχωρίζοντας αυτόν τον τρόπο συναλλαγών και τις τιμές του από τις επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα.

Όροι συναλλαγών


InstrumentSpreads (as low as)Leverage (up to)*Size of 1 LotTrading Hours (GMT)
Rice0.06 (USD) floating50:11000000:05 - 01:55, 13:35 - 18:10
Palladium3 (USD) floating100:110022:01 - 20:55
Zinc10 (USD) floating10:110000:05 - 16:55
Aluminium10 (USD) floating10:110000:05 - 16:55
Cocoa10 (USD) floating50:110008:46 - 17:29
Sugar no.110.10 (USD) floating50:11000007:31 – 16:59
Coffee C0.65 (USD) floating50:1100008:16 – 17:29
Brent Oil0.05 (USD) fixed**100:1100000:01 - 22:00
Platinum1.50 (USD) floating100:110022:01 - 20:55
Copper0.006 (USD) floating100:1100022:01 - 20:55
Natural Gas0.006 (USD) floating50:11000022:01 - 20:55
Cotton no.21 (USD) floating50:1100001:05 - 18:15
Soybean2 (USD) floating50:1100000:05-12:40, 13:35-18:10
Wheat2.50 (USD) floating50:1100000:05-12:40, 13:35-18:10
Corn0.70 (USD) floating50:1100000:05-12:40, 13:35-18:10
Silver (Xag/Usd)0.07 (USD) fixed ***100:11000022:01 - 20:55
Gold (Xau/Usd)0.70 (USD) fixed ***100:110022:01 - 20:55
Crude Oil0.05 (USD) fixed **100:1100022:01 - 20:55

Λόγω της χαμηλής ρευστότητας σε διεθνείς αγορές μεταξύ 22:00 GMT και 23:00 GMT, τα spread χρυσού, αργύρου και πετρελαίου ενδέχεται να διευρυνθούν.

Η μόχλευση είναι εκτιμώμενη και εξαρτάται από την τιμή του μέσου σε πραγματικό χρόνο. Η μέγιστη μόχλευση που είναι διαθέσιμη για κατοίκους Πολωνίας περιορίζεται σε 100:1. Αυτή αφορά μόνο μέσα, στα οποία η μέγιστη μόχλευση υπερβαίνει το 1:100, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Μεταξύ 15:00 GMT και 04:25 GMT, τα spread με ζεύγη PLN ενδέχεται να διευρυνθούν σε 120.

 

Ελάτε κι εσείς στην κοινότητα της WiredMarket Πραγματοποιήστε σήμερα την εγγραφή σας!

 

Η προστιθέμενη αξία μας