Μετοχές - WiredMarket

Μετοχές

Συναλλαγές μετοχών με την WiredMarket


Χάρη στην WiredMarket, η έξυπνη επένδυση σε χρηματαγορές μέσω συμβάσεων επί διαφοράς (CFD) γίνεται ακόμη πιο εύκολη και πρακτική από ποτέ! Συμμετέχετε κι εσείς στον κόσμο των επενδύσεων και ξεκινήστε συναλλαγές μετοχών γνωστών εταιρειών, όπως της Google, της Apple και της Microsoft.

Εφόσον αποτελείτε αρχάριο επενδυτή, είναι πιθανό να μη γνωρίζετε επακριβώς πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο. Γνωρίζετε όμως ότι γνωστές μετοχές ανήκουν σε κορυφαίες εταιρείες και ότι αυτές οι επωνυμίες προβάλλονται συχνά στις ειδήσεις, ενημερώνοντάς σας προκειμένου να λάβετε επενδυτικές αποφάσεις ανάλογα με την απόδοσή τους.

Η WiredMarket καθιστά την επένδυση στη χρηματιστηριακή αγορά μέσω συμβάσεων επί διαφοράς εξαιρετικά επικερδή, επιτρέποντας στους συναλλασσόμενους να αγοράζουν και να διατηρούν μετοχές, προκειμένου να αποκομίσουν μακροπρόθεσμα υψηλότερη απόδοση, χωρίς να εκτεθούν στον κίνδυνο της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της αγοράς.

Όροι συναλλαγών


Εξαιτίας των συνθηκών διαπραγμάτευσης και του κινδύνου αγοράς, η Keystock.com μέσω των παρόχων ρευστότητας διατηρεί το δικαίωμα να διευρύνει τα spread κατά την δική της διακριτική ευχέρεια ή να αυξήσει τις απαιτήσεις περιθωρίου πριν τη δημοσιοποίηση εταιρικών αποτελεσμάτων.Οι ανοιχτές θέσεις των πελατών μπορεί να υπόκεινται σε υποχρεωτική ρευστοποίηση και ο πελάτης μπορεί να υποστεί σημαντικές απώλειες στην περίπτωση αποτυχίας να ικανοποιήσει τέτοιες απαιτήσεις εγκαίρως.

Η Μόχλευση υπολογίζεται και εξαρτάται από την αξία του παραγώγου σε πραγματικό χρόνο.

Μεταξύ 15:00 GMT και 05:00 GMT, τα spreads των ζευγών PLN μπορεί να διευρυνθούν σε 120./p>

 

Ελάτε κι εσείς στην κοινότητα της WiredMarket Πραγματοποιήστε σήμερα την εγγραφή σας!

 

Η προστιθέμενη αξία μας