Κανονιστική συμμόρφωση - WiredMarket

Κανονιστική συμμόρφωση

Αδειοδότηση και ρύθμιση


Η Nuntius Brokerage & Investment Services:

Είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην αγορά μετοχών και παραγώγων.

Είναι μέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Βρίσκεται υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατέχει τον αριθμό αδείας 76/26.03.1991, ο οποίος ανανεώθηκε με την άδεια 5/330/02.03.2005, που ανανεώθηκε επίσης από τον αριθμό αδείας 7/481/30.07.2008 υπό τη νομοθεσία τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και τον αριθμό αδείας 4/727/31.08.2015.

Όροι και προϋποθέσεις

Αποποίηση ευθυνών κινδύνου

icon-regulation

Πολιτική απορρήτου

icon-regulation

Πολιτική Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών

icon-regulation

Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

icon-regulation

Πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων

icon-regulation

Γνωστοποίηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

icon-regulation

Πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης

 

Ελάτε κι εσείς στην κοινότητα της WiredMarket Πραγματοποιήστε σήμερα την εγγραφή σας!

 

Τα προϊόντα μας