Σχετικά με εμάς - WiredMarket

Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς


WiredMarket

Η WiredMarket αποτελεί ένα νέο εμπορικό σήμα της Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., μιας ευρωπαϊκής (ΕΕ) εταιρείας που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Η Nuntius αποτελεί μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑΑ) και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ιδρύθηκε το 1991 από έμπειρους επαγγελματίες που διαθέτουν πολυετή πείρα στις χρηματοοικονομικές αγορές (Merrill Lynch, Drexel Burnham Lambert, UBS Phillips and Drew, Persing DLJ). Ειδικά στην τραπεζική και στις διεθνείς συναλλαγές η Nuntius απασχολεί προσωπικό υψηλής κατάρτισης, ενώ διαπρέπει στον τομέα της εδώ και 30 χρόνια.

Η Nuntius αποσκοπεί στην παροχή διακεκριμένων, εξατομικευμένων υπηρεσιών που να συμβάλλουν στη βέλτιστη εμπειρία των πελατών της. Επιπλέον, οι ιδρυτές της συμμετέχουν ενεργά εδώ και σαράντα χρόνια στον κόσμο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καλύπτοντας όλες τις κύριες αγορές κεφαλαίου και χρήματος παγκοσμίως.

We provide premium custom made services to our clients

Με λίγα λόγια, αποτελούμε μια πλήρως αδειοδοτημένη και ρυθμισμένη χρηματομεσιτική εταιρεία που παρέχει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων προϊόντων, υπηρεσιών και μέσων συναλλαγών, σχεδιασμένων για νέους και υφιστάμενους πελάτες.

Το όραμά μας


- Η WiredMarket παρέχει διακεκριμένες online χρηματιστηριακές υπηρεσίες παγκοσμίως

Οι υπηρεσίες συναλλαγών μας είναι σχεδιασμένες και μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός, τόσο του αρχάριου όσο και του έμπειρου.

Η WiredMarket αποτελεί μια από τις πιο προηγμένες πλατφόρμες συναλλαγών και παρέχει με συνέπεια άριστη υποστήριξη πελατών και πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών, έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω πολλαπλών χρηματοοικονομικών μέσων στην εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC), όποτε και όπου το επιθυμούν.

Η ασφάλεια αποτελεί ύψιστης σημασία μέλημα για την εταιρεία μας, συνεπώς φροντίζουμε ώστε όλα τα στοιχεία πελατών και τα περιουσιακά στοιχεία να παραμένουν ασφαλή σύμφωνα με τις πιο απαιτητικές πρακτικές ασφάλειας του κλάδου.

Η προστιθέμενη αξία μας