Obligacje

Dzięki WiredMarket inwestowanie w obligacje jest łatwe, ale i rentowne.


Obligacje cieszą się dużym zainteresowaniem i dlatego są popularnym instrumentem finansowym, który należy znać i stosować.

Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny, inwestując w obligacje i monitorując pozycję inwestycyjną, aby zmaksymalizować rentowność i zabezpieczyć kapitał dzięki platformie WiredMarket. Wspieramy naszych inwestorów szeroką ofertą obligacji rządowych i korporacyjnych.

W najbardziej podstawowym rozumieniu obligacje są pożyczkami. Tak jak ludzie uzyskują pożyczki od banków, rządy i instytucje pożyczają pieniądze od społeczeństwa w formie obligacji. Gdy obligacje osiągną termin zapadalności, emitent zobowiązany jest zapłacić odsetki na poziomie stopy procentowej ustalonej na podstawie zmian na rynku.

"WiredMarket.com gromadzi kontrakty CFD na najbardziej popularne obligacje na rynku światowym. Skorzystaj z naszej optymalnej dźwigni i innych warunków transakcyjnych, aby inwestować nawet najmniejsze kwoty pieniężne i obserwować wzrost zysków, niezależnie od obowiązujących stóp procentowych ustalonych przez banki."

Rodzaje obligacji:

Amerykańskie dłużne skarbowe papiery wartościowe

Obligacje komunalne

Obligacje korporacyjne

Warunki transakcyjne


* Podczas codziennych przerw i w przypadku wiadomości o ważnych wydarzeniach spready mogą zostać rozszerzone

Poziom dźwigni jest szacowany i zależy od wartości instrumentu w czasie rzeczywistym. Maksymalna dźwignia dostępna dla wszystkich użytkowników z Polski jest ograniczona do poziomu 100:1. Dotyczy to tylko instrumentów, dla których wskazano powyżej maksymalną dźwignię przekraczającą poziom 100:1.

Między godziną 15:00 a 04:25 GMT spready par w PLN mogą zostać rozszerzone do 120

 

Dołącz do społeczności WiredMarket już dziś! Zarejestruj się teraz!

 

Nasza wartość dodana