Daty wygaśnięcia kontraktu CFD - WiredMarket

Ważna informacja od WiredMarket!
Ważna informacja od WiredMarket!
Mamy przyjemność poinformować Cię, że Twoje konto handlowe w WiredMarket zostało przeniesione do CAPEX.com/eu, co jest częścią naszych nieustannych starań, aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia handlowe i rozszerzyć zakres produktów i usług, do których masz dostęp.
Współpracujemy z CAPEX.com/eu, aby umożliwić naszym klientom kontynuację handlu na podobnych produktach bez żadnych przerw.
Więcej szczegółów znajdziesz na stronie FAQ.
Dziękujemy wszystkim naszym klientom za ich lojalność przez te wszystkie lata i życzymy im wszystkiego najlepszego w przyszłości.
Odwiedź stronę CAPEX.com/eu

Daty wygaśnięcia kontraktu CFD

Wygaśnięcie kontraktu CFD na platformie MetaTrader


Na platformie MetaTrader każdy instrument CFD ma datę wygaśnięcia.

Każda kontrakt ma unikalną datę wygaśnięcia zgodnie z zastosowanym instrumentem inwestycyjnym.

WiredMarket automatycznie przedłuża pozycje, aby były otwarte w datach ich wygaśnięcia, co skutkuje utworzeniem i zawarciem nowego kontraktu.

Nasze automatyczne prolongaty obejmują korektę wartości konta, aby odzwierciedlić różnicę cen pomiędzy kontraktami CFD.

Wygaśnięcie bieżącego instrumentu CFD i jego przedłużenie nastąpi w określonych, wcześniej ustalonych terminach, jak przedstawiono w poniższej tabeli.

*Należy pamiętać, że wygasające kontrakty CFD zostaną przedłużone na nowe kontrakty z inną ceną zgodnie z powyższym harmonogramem na platformie MT4. Na kontach klientów posiadających otwarte pozycje o godzinie 21:00 GMT w dniu prolongaty wystąpi korekta o różnicę w cenie między wygasającym kontraktem a nowym kontraktem poprzez opłatę lub kredyt swapowy, co zostanie przetworzone na saldzie konta o godzinie 21:00 GMT. Jeśli cena nowego kontraktu jest wyższa niż cena wygasającego kontraktu, długie pozycje (kupno) zostaną skorygowane o ujemną korektę z tytułu prolongaty, a krótkie pozycje (sprzedaż) zostaną skorygowane o dodatnią korektę z tytułu prolongaty. Jeśli cena nowego kontraktu jest niższa niż cena wygasającego kontraktu, długie pozycje (kupno) zostaną skorygowane o dodatnią korektę z tytułu prolongaty, a krótkie pozycje (sprzedaż) zostaną skorygowane o ujemną korektę z tytułu prolongaty. Aby uniknąć likwidacji kontraktu, klientom zaleca się utrzymywanie wystarczającego dostępnego kapitału na swoim koncie w celu pokrycia ewentualnych korekt ujemnych o godzinie 21:00 GMT w dniu prolongaty. Wszelkie istniejące zlecenia oczekujące (tj. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lub Entry Limit) dotyczące instrumentu zostaną dostosowane, aby symetrycznie odwzorować różnice w cenie między wygasającym a nowym kontraktem. W związku z wystąpieniem poślizgu cenowego klienci powinni sprawdzić swoje zlecenia, biorąc pod uwagę nową stawkę kontraktu. Klienci mogą uniknąć przedłużenia kontraktu CFD, zamykając swoją otwartą pozycję przed datą prolongaty.

 

Dołącz do społeczności WiredMarket już dziś! Zarejestruj się teraz!

 

Nasza wartość dodana