Towary

Dzięki WiredMarket inwestowanie w towary nigdy nie było łatwiejsze!


Przedmiotem regularnego obrotu są dwie główne kategorie towarów:

Towary rolne (pszenica, kukurydza, soja itp.)

Surowce (ropa, miedź, platyna itp.)

Na towary w znacznym stopniu wpływają zmiany w globalnym rozwoju gospodarczym, popyt na rynku i innowacje technologiczne, co oddziela tę opcję inwestycyjną i jej ceny od inwestycji w akcje i obligacje.

Warunki transakcyjne


Ze względu na niską płynność na rynkach światowych między godziną 22:00 a 23:00 GMT, spready dla złota, srebra i ropy naftowej mogą zostać rozszerzone.

Poziom dźwigni jest szacowany i zależy od wartości instrumentu w czasie rzeczywistym. Maksymalna dźwignia dostępna dla wszystkich użytkowników z Polski jest ograniczona do poziomu 100:1. Dotyczy to tylko instrumentów, dla których wskazano powyżej maksymalną dźwignię przekraczającą poziom 100:1.

Między godziną 15:00 a 04:25 GMT spready par w PLN mogą zostać rozszerzone do 120

 

Dołącz do społeczności WiredMarket już dziś! Zarejestruj się teraz!

 

Nasza wartość dodana