Dátumy uplynutia platnosti CFD - WiredMarket

Dátumy uplynutia platnosti CFD

Skončenie platnosti CFD na platforme MetaTrader


Na platforme MetaTrader má každý nástroj CFD svoj dátum uplynutia platnosti.

Každá zmluva má jedinečný dátum uplynutia platnosti v závislosti od používaného obchodného nástroja.

K dátumu uplynutia platnosti WiredMarket automaticky prolonguje otvorené pozície tak, aby vznikla a bola uzavretá nová zmluva.

Súčasťou našich automatických rolloverov je aj úprava hodnôt na účte tak, aby odzrkadľovali cenový diferenciál medzi zmluvami CFD.

Platnosť aktuálneho nástroja CFD bude dosiahnutá a jeho rollover sa uskutoční v konkrétnom, vopred určenom termíne, ako ilustruje nasledujúca tabuľka.

*Upozorňujeme, že CFD sa po termíne platnosti pretransformuje na novú zmluvu s odlišnou cenou na platforme MT4 v súlade s vyššie uvedeným pravidlom. Zákaznícke pozície otvorené o 21:00 GMT v deň rolloveru sa upravia o rozdiel v cene medzi končiacim obchodom a novým obchodom poplatkom alebo dobropisom za swap, ktorý sa o 21:00 GMT premietne do ich zostatku na účte. Ak sa nová zmluva zobchoduje za cenu vyššiu cenu ako zmluva s ukončenou platnosťou, na dlhé pozície (nákup) budú naúčtované záporné rolloverové korekcie a na krátke pozície (predaj) bude naúčtované kladná rolloverová korekcia. Ak sa nová zmluva zobchoduje za cenu nižšiu cenu ako zmluva s ukončenou platnosťou, na dlhé pozície (nákup) bude naúčtovaná kladná rolloverová korekcia a na krátke pozície (predaj) bude naúčtovaná záporná rolloverová korekcia. Zákazníkom odporúčame, aby predišli likvidácii, ponechať si na účte dostatočné prostriedky na to, aby o 21:00 GMT v deň rolloveru pokryli akékoľvek záporné korekcie. Všetky aktuálne nevybavené pokyny (t. j. typu Stop Loss, Take Profit, Entry Stop alebo Entry Limit) zadané na nástroj sa upravia symetricky (point-for-point), aby odzrkadľovali cenové rozdiely medzi končiacou zmluvou a novou zmluvou. Keďže dôjde k zdržaniu, zákazníkom bude odporučené prehodnotiť svoje pokyny s prihliadnutím na novú zmluvnú sadzbu. Zákazníci môžu predísť rolloveru CFD zatvorením svojej otvorenej pozície pred termínom rolloveru.

 

Staňte sa členom komunity WiredMarket už dnes! Teraz sa zaregistrujte!

 

Naša pridaná hodnota