Obchodné podmienky CFD - WiredMarket

Obchodné podmienky CFD

Všeobecný prehľad


Typy pokynov

CFD podporujú všetky typy pokynov.

Hodiny obchodovania

Každý obchodovaný nástroj má vlastné burzové hodiny. Pred obchodovaním s vašimi CFD si ich dolu pozorne pozrite.

Jednodňový rollover

Pozície CFD, ktoré boli cez noc ponechané otvorené, budú kreditované alebo debetované podľa veľkosti pozície na základe finančného poplatku podľa WiredMarket.com a rozdielu úrokových sadzieb medzi bázovým produktom a menou, v ktorej sa obchoduje.

Rozpätia

V závislosti od devízových rozpätí rôznorodých podkladových obchodných nástrojov sú rozpätia CFD dynamické a podliehajú fluktuáciám podmienok na trhu.

Majte na pamäti

Platforma MT4 počíta jednodňový rollover o 21:00 GMT a poplatok/dobropis za rollover pripíše k dobru/na ťarchu obchodného účtu. V stredu o 21:00 GMT sa poplatky za jednodňové rollovery pred nadchádzajúcim víkendom vynásobia tromi (x3).

Menová konverzia

Vypočítame zisk alebo stratu (P/L) a hodnotu pip nástrojov kótovaných v cudzích menách (iných ako USD) v amerických dolároch – okamžite a on-line, podľa aktuálneho výmenného kurzu. Napríklad zisk 20,0 bodov dosiahnutý pri zobchodovaní 100 lotov DAX30 sa okamžite prevedie na americké doláre podľa aktuálneho kurzu EUR/USD.

Úrokový diferenciál

Rozdiel úrokových sadzieb medzi obchodovaným produktom a menou, v ktorej je produkt denominovaný.

Vzorec

Ako vypočítať jednodňový rollover (úrokový diferenciál – finančný poplatok)/36000 x základná hodnota x počet jednotiek v lote x relevantný výmenný kurz.

[table id=cfd-tradingconditions /]
[table id=cfd-tradingconditions-2 /]
 

Staňte sa členom komunity WiredMarket už dnes! Teraz sa zaregistrujte!

 

Naša pridaná hodnota