Komodity - WiredMarket

Komodity

Obchodovanie s komoditami nebolo nikdy jednoduchšie ako s WiredMarket!


WiredMarket vnáša praktickosť a cenovú dostupnosť na trh obchodovania s komoditami. Zostavte si portfólio alebo stratégiu obchodovania s touto veľmi populárnou, dlhodobou investičnou príležitosťou a sledujte, ako vám stúpajú výnosy.

Pravidelne sa obchoduje s dvoma hlavnými komoditnými kategóriami:

Mäkké komodity (pšenica, kukurica, sója, atď.)

Tvrdé komodity (ropa, meď, platina atď.)

Na komodity majú drastický vplyv posuny v globálnom ekonomickom vývoji, zmeny na trhoch a technologické inovácie, čím sa táto možnosť obchodovania a jej ceny líšia od investícií do akcií a dlhopisov.

Trading Conditions


S ohľadom na nízku likviditu na globálnych trhoch môžu byť v čase od 22:00 GMT do 23:00 GMT rozpätia pre zlato, striebro a ropu rozšírené.

Odhaduje sa pákový efekt, ktorý závisí od hodnoty cenného papiera v reálnom čase. Maximálny pákový efekt dostupný pre všetkých obyvateľov Poľska sa obmedzuje pomerom 100:1. Týka sa to iba cenných papierov, pre ktoré sa uvádza maximálny pákový efekt vyšší ako 100:1.

V čase od 15:00 GMT do 4:25 GMT môžu byť rozpätia párov PLN rozšírené na 120

 

Staňte sa členom komunity WiredMarket už dnes! Teraz sa zaregistrujte!

 

Naša pridaná hodnota